Uncategorized

Hinihiling na Bumalik (Mema Series #12: memaDaya)

Placid amid the noise.

Pwede bang bumalik?

Sa panahong hindi pa tayo magkakilala. Wala pang kahit anong bahid ng “pagtingin” at “pagkagusto” sa isa’t isa. Wala pang kahit anong paghahawak ng mga kamay, pagtitinginang punong-puno ng pagmamahal; wala pang kahit anong nararamdaman para sa isa’t isa.

Pwede bang bumalik?

Kahit doon na lang sa mga panahong magkaibigan pa lamang tayo. Walang kahit anong malisyang pumupuno sa paligid, walang kahit anong tawanang nakakapagpakain sa gutom kong kaluluwa, walang kahit anong masasayang alaalang alam nating pareho na hahantong sa mas malawak at mas malalim na relayon.

Pwede bang bumalik?

Sige, kahit doon na lang sa panahong hindi mo inaming gusto mo ako, at hindi ko din naramdaman na gusto na pala kita. Na gusto ko na ang paraan ng iyong pagsasalita, kung paano ka ngumingiti, at kung paano mo ako titigan.

Pwede bang bumalik?

Ayos na siguro kahit doon na lang sa parteng hindi mo ipinaramdam…

View original post 125 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s