Literary

This morning, I danced.

This morning, I danced.

Did every move and every step with nonchalance.

Then I looked towards nowhere in each motion,

Thinking that nowhere’s you.


The beat of the music captivated me

Pushed me to give in and lose myself.

This morning, I danced.

And I gave in and lost you.


“Don’t do it for others, do it for yourself.”

Did you really own up to what you said?

I’m trying to be okay, you make it even harder.

I drowned in my tears, you’ve pushed me into the waters.


This morning, I danced.

And told myself, “To hell with this mundane romance.”

Be still, my heart, you’ve had your chance,

Then I lost myself into eternal trance.

Advertisements
Literary

Tatalikuran

IMG_7521

Tatalikuran na lamang kita sapagkat masasaktan lamang ako kahit nakikita kitang masaya. 

Tatalikuran na lamang ang lahat nang nadarama, at susubukang lumayo sa lahat nang aking nakikita. 

Mahirap ito kung tutuusin, at baka taon ang aabutin. 

Kung hindi kita tatalikuran, anong mangyayari sa akin? 

Tatalikuran na lamang kita at hindi na ako tatalima, 

Sa lahat nang emosyon na bugso ng puso ang nagdala, 

At siya ring tumulak sa akin upang sabihing mahal kita.

Ako’y tatalikod na lamang ‘pagkat tayo’y tapos na. 


Photo by Rio Leonelle Deluvio 

Literary

Ako Nalang

Ako ang nagsimula,
Ako na rin siguro ang tatapos.

Wala kang kasalanan,
Pero mayroon kang kinalaman.

Hindi ito maitatanggi,
O maikukubli.

May mga pagmamahal na buo,
Pero walang panukli.

Wala nang babalikan,
Wala na ring aasahan.

Walang pagtataguan,
Wala ring pagsidlan.

Galit, saya, luha o ligaya
Saan babaling ang pusong walang kasama?

Mabilis ang mga pangyayari,
Mistula itong liwanag

Sa loob ng isang iglap
Hindi manlang nakakurap.

Ang akala kong tatagal
‘Yun pala’y saglit lang,

‘Yung akala ko’y akin na,
Akin lang palang hiniram.

Kung may pagmamahal na buo
Ngunit walang panukli

Kailan magiging patas ang mali?

Ako nalang ang mag-aabono,
Makakaalis ka na.

Ako na ang magbibigay,
Pero hindi na uulit pa.

Literary, Personals

Gusto Kong Maging Kawalan

Gusto kong maging kawalan sa buhay mo,

Sa mga paraang alam ko.

Gusto kitang masayangan,

Gusto kitang mabagabag,

Gusto kong ipamukha sa’yo ang pakiramdam na makulangan.

Ang makulangan ng isang taong handang magmahal,

Ang makulangan ng isang taong handang magpahalaga.

Gusto kong maging kawalan sa buhay mo,

Dahil kahit minsan,

Hindi ko naman alam kung ano ba talaga ako sa’yo.

Literary

Luna

11037332_10202654487722329_6878704104748988611_nAs the day concludes,
Your light shines vibrantly,
Across oceans, continents and immeasurable distances.

The wrinkles on your face
Great mountains when viewed closer,
Remind me of everything you went through
As you were molded by a powerful force.

Ridges, valleys, and all your little flaws
Doesn’t reflect who you are,
Who you were,
And who you will be.

Then humanity took a step further,
And discovered traces of water
Somewhat your hidden depository of tears,
Whenever you disappear.

As a mere observer from earth,
I am fascinated by your cycle
Of continuous fullness and newness
And back again.

Maybe your fullness and newness
Not just represents your form,
Maybe it also represents your substance,
Something I still cannot fathom.

Your fullness
Of feeling and emotion,
Your newness
Of perspective and prowess.

Keep me enthralled,
Keep me appalled,
Keep me under your spell,
Keep me still and pull me near.

The night was deep
I looked to you intently
Your shine, more vibrant than ever
Made me want to stay.

I tried to obstruct my view
With my petty thumb
I did that everywhere I go
But your presence lingers.

The subtle tease that is the morning
Signaled our separation
A new day with new faces
A new day to go places.

The sun is there
She is waiting.
Time for me to move on.

The sun is there
Be by her side
Let bygones be bygones.


Photo  (c) Mac Norhen E. Bornales 

Literary

Hindi Na Tayo Ang Dating Tayo

The relevance is appalling. View for more feels!

Marla Papas

Hindi na tayo ang dating tayo,
Ang dahilan, ewan ko.
Siguro sadyang napalayo lang,
O ‘di kaya’y nagkasalungat ang mga dinaramdam.

Hindi na tayo ang dating tayo,
Bawat sandali, parang bula lang.
Walang laman, mabilis nawawala,
Isang pinagsamahang napag-iiwanan.

Hindi na tayo ang dating tayo,
Totoo ngang tadhana ang maglalayo,
Tayo lamang ay mga hamak na tao,
May magagawa pa ba tayo?

Hindi na tayo ang dating tayo,
At patuloy lang akong lalayo sa’yo,
Hindi mo kasi tinitingnan,
Ang laman ng puso ko.

Hindi na tayo ang dating tayo,
Dahil panahon nalang ang magsasabi,
Kung ang layo natin sa bawat isa’y iikli,
O kung sa piling mo ako mananatili.

View original post

Literary, Personals

Sana at Tayo

Sana ang naglaho. Hindi tayo. 

Sana naging magkasama, sana hindi nagkalayo.

Sana nagkaintindihan, sana may napag-usapan.

Sana ‘yung “tayo” bilang magkaibigan.

Sana may pinatunguhan, sana hindi tinalikuran.

Sana kaya pang ibalik, ‘yung “tayo” na ang tagal kong tinangkilik.

‘Yung “tayo” na pilit nating itinanggi, ‘yung “tayo” na tumulak sa aking manatili.

Sana may kinahinatnan, ‘yung tayo na ang tagal kong inasahan.